Lokacije

Iz naše ponude izdvajamo sljedeće tipove reklama.

Backlight fasadne

Megaboard

Krovne reklame

Wallscape

Billboard

LED Display

Backlight billboard

Citylight

Reklamna klupa

Lift reklama

Zainteresovani? Kontaktirajte nas!

Najbolje pozicije u gradu.
Vaš B TIM