Wallscape Reklame

Lokacija

Atraktivna lokacija će omogučiti veću publiku koja će vas primjetiti.

Vidljivost

Reklamna površine se nalaze na jako vidljivoj poziciji.

Osvjetljenje

Reklamne površine imaju vlastito osvjetljenje, i samim tim vidljive su i po danu i po noći.

Standardi

Reklamne površine su rađene po svjetskim standardima.

Ukratko o wallscape reklamama.

Termin Wallscape predstavlja reklamne plakate velikih dimenzija, postavljenih po pitanju na fasadama objekata, obično u gradskim centrima. Ovi formati u svjetskim marketing istraživanjima po pitanju vanjskog oglašavanja zauzimaju prvo mjesto. U prilog ovim reklamama idu konstantna vidljivost, velika reklamna površina i gradsko središte koji su argumenti koji govore sami za sebe.