Billboard Reklame

Lokacija

Atraktivna lokacija će omogučiti veću publiku koja će vas primjetiti.

Vidljivost

Reklamna površine se nalaze na jako vidljivoj poziciji.

Osvjetljenje

Reklamne površine imaju vlastito osvjetljenje, i samim tim vidljive su i po danu i po noći.

Standardi

Reklamne površine su rađene po svjetskim standardima.

Ukratko o billboard reklamama.

Billboard je jedinstven medij koji komunicira s publikom u pokretu, najčešće u prometu jer je lociran u blizini gradskih saobraćajnica. Billboardi ili jumbo plakati se najčešće koriste za kampanje kojima se želi postići veća teritorijalna pokrivenost, veći broj ponavljanja i dulja prisutnost poruke. U ponudi imamo više billboard-a različitih dimenzija pozicioniranih na različitim lokacijama.