Megaboard Reklame

Lokacija

Atraktivna lokacija će omogučiti veću publiku koja će vas primjetiti.

Vidljivost

Reklamna površine se nalaze na jako vidljivoj poziciji.

Osvjetljenje

Reklamne površine imaju vlastito osvjetljenje, i samim tim vidljive su i po danu i po noći.

Standardi

Reklamne površine su rađene po svjetskim standardima.

Ukratko o megaboard reklamama.

Megaboard reklame obezbjeđuju efektne prezentacije, na prometnim lokacijama sa pozadinskim osvjetljenjem preko posebnih panoa izrađenih prema želji klijenta. Površina naših megaboard reklama mogu da iznose i nekoliko stotina kvadratnih metara i upravo zbog toga odlikuje upadljivošću i vidljivošću.