Krovne Reklame

Lokacija

Atraktivna lokacija će omogučiti veću publiku koja će vas primjetiti.

Vidljivost

Reklamna površine se nalaze na jako vidljivoj poziciji.

Osvjetljenje

Reklamne površine imaju vlastito osvjetljenje, i samim tim vidljive su i po danu i po noći.

Standardi

Reklamne površine su rađene po svjetskim standardima.

Ukratko o krovnim reklamama.

Krovne reklame su reklame velikih dimenzija, postavljene na čeličnu noseću konstrukciju, dimenzionisane da se vide sa većih distanci. Svoju prepoznatiljivost duguju velikoj reklamnoj površini namjenjenoj za promociju velikih brendova u svijetu oglašavanja te se ovim načinom zasigurno postiže afirmacija i bolje vrednovanje kompanije.