Reklamne Klupe

Lokacija

Atraktivna lokacija će omogučiti veću publiku koja će vas primjetiti.

Vidljivost

Reklamna površine se nalaze na jako vidljivoj poziciji.

Osvjetljenje

Reklamne površine imaju vlastito osvjetljenje, i samim tim vidljive su i po danu i po noći.

Standardi

Reklamne površine su rađene po svjetskim standardima.

Ukratko o reklamnim klupama.

Reklamne klupe odlikuju se svojim položajem i namjenom. Smještene su uz glavnu saobraćajnicu i pješačku zonu. Niskom cijenom najma i svojom efikasnošću čine savršen spoj za firme u rastu kojima je potrebna ciljana skupina potrošača.

Reklamne klupe pružaju mjesto za odmor i opuštanje šetačima i prolaznicima u zoni šetališta. ali isto tako svojom niskom cijenom najma čine savšren spoj između uloženog i dobivenog za Vašu firmu.