Citylight Reklame

Lokacija

Atraktivna lokacija će omogučiti veću publiku koja će vas primjetiti.

Vidljivost

Reklamna površine se nalaze na jako vidljivoj poziciji.

Osvjetljenje

Reklamne površine imaju vlastito osvjetljenje, i samim tim vidljive su i po danu i po noći.

Standardi

Reklamne površine su rađene po svjetskim standardima.

Ukratko o citylight reklamama.

City light je medij urbanog oglašavanja. Postavljen je u pješačkim zonama, shopping centrima, u blizini ili na stanicama javnog prijevoza.