Backlight Billboard Reklame

Lokacija

Atraktivna lokacija će omogučiti veću publiku koja će vas primjetiti.

Vidljivost

Reklamna površine se nalaze na jako vidljivoj poziciji.

Osvjetljenje

Reklamne površine imaju vlastito osvjetljenje, i samim tim vidljive su i po danu i po noći.

Standardi

Reklamne površine su rađene po svjetskim standardima.

Ukratko o backlight billboard reklamama.

Jednostrani reklamni nosač sa unutrašnjim osvjetljenjem i elegantnim izgledom “Backlight” privlači pažnju učesnika u saobraćaju kao i korisnika javnog gradskog prevoza te pješaka. Prednosti koje pruža backlight su su: vizual odnosno reklama je daleko upadljivijeaa od običnih panoa i sa njima ste uoćljiviji od konkurencije; kvalitet reklame kod višemjesečnog zakupa i otpornost reklame na vanjske (vremenske) uticaje; mogućnost višekratne upotrebe reklame. Zahvaljujući prosvjetljavanju reklame odnosno vizuala na backlightima noću odaju magičan utisak kadra sa filmskog platna.