• želite biti
    Primjećeni
    TU SMO DA
    Učinimo da vaša firma bude prepoznatljiva
  • -->

Agencija za oglasavanje i promociju Ideja, kreativnost, orginalnost, duhovitost i provokativnost bitni su sastojci dobrog nastupa na tržištu.

Wallscape


Termin Wallscape predstavlja reklamne plakate velikih dimenzija, postavljenih po pitanju na fasadama objekata, obično u gradskim centrima. Ovi formati u svjetskim marketing istraživanjima po pitanju vanjskog oglašavanja zauzimaju prvo mjesto. U prilog ovim reklamama idu konstantna vidljivost, velika reklamna površina i gradsko središte koji su argumenti koji govore sami za sebe.