• želite biti
    Primjećeni
    TU SMO DA
    Učinimo da vaša firma bude prepoznatljiva
  • -->

Agencija za oglasavanje i promociju Ideja, kreativnost, orginalnost, duhovitost i provokativnost bitni su sastojci dobrog nastupa na tržištu.

Billboard


Billboard je jedinstven medij koji komunicira s publikom u pokretu, najčešće u prometu jer je lociran u blizini gradskih saobraćajnica. Billboardi ili jumbo plakati se najčešće koriste za kampanje kojima se želi postići veća teritorijalna pokrivenost, veći broj ponavljanja i dulja prisutnost poruke. U ponudi imamo više billboard-a različitih dimenzija pozicioniranih na različitim lokacijama.